Điểm bán tại Quận Bình Thủy
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Lâm Phượng Hưng 57 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Bình Thủy 0710.3883039