Điểm bán tại Thành Phố Vũng Tàu
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Sea View D1 3/6 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu 0983097567
2 Gia Tường 17 Đồ Chiểu, P. 1, Vũng Tàu 0643854509
3 Thiện Nhân 245 Lê Quang Định, Thắng Nhất, Vũng Tàu 0976029868
4 Khánh Tâm 558 Đường 30/4, Rạch Dừa, Vũng Tàu 0643849175
5 Bá Hoà Đường 201 Cách mạng tháng 8, Phước Hiệp, Bà Rịa 0643825870
6 Lộc Tiên 297 Nguyễn An Ninh, P. 6, Vũng Tàu 01284535083
7 Vân Anh 330 Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu 0643585080
8 Kim Ngọc 716B Bình Giã, P. 10, Vũng Tàu 0909300892
9 Hương Giang 383 Trương Công Định, P. 7, Vũng Tàu 01699464679
10 Nhân Hậu 1001/20 Bình Giả, Rạch Dừa, Vũng Tàu 0945077221
11 Mỹ Châu 974 Đường 30/4, P. 11, Vũng Tàu 0949883388
12 Lê Lợi 2 Nguyễn An Ninh, P. 7, Vũng Tàu 0643832315