Điểm bán tại Huyện Gia Bình
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Trung tâm Dược phẩm Gia Bình TT Gia Bình, Huyện Gia Bình 01683 575 233
2 Quầy thuốc Trung tâm TT Gia Bình TT Gia Bình, Huyện Gia Bình 01683575233