Điểm bán tại Huyện Quế Võ
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc 04 Khu 4 , Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh 0942529899
2 Quầy thuốc 04 Khu 4 , Phố Mới, TT Quế Võ 094 252 9899
3 QT 04 Khu 4, Phố mới , Quế Võ 0942529899
4 QT Thái Hoà Chợ Phố mới, Quế Võ 0944395269