Điểm bán tại Huyện Yên Phong
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà Thuốc Đào Tuất TT chờ, Huyện Yên phong, Bắc Ninh
2 NT Đào tuất 251 TT chờ, yên phong, Bắc Ninh 02413860276