Điểm bán tại Thị Xã Từ Sơn
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Trạm y tế Đình Bảng Trạm y tế Đình Bảng, Xã Đình Bảng, TX Từ Sơn 267 169
2 Đại lý bán thuốc Thôn Hạ, Xã Đình Bảng, Thị Xã Từ Sơn 09423 071 23
3 Nhà Thuốc số 01 Số 101 Ngõ 3 Trần Phú, Bắc Ninh 0241 388 2383
4 NT Hồng Tĩnh Đồng Kỵ, Từ Sơn 0903 253 437
5 QT Thanh Trà Khu phố Đình, Đình Bảng, Từ Sơn 0947 265 356
6 Nhà Thuốc số 2 Trần phú, Từ Sơn 02413832383
7 Nhà Thuốc Thảo Kiên Số 105 Ngoc 3 Trần Phú, P Đông Ngàn, TX Từ Sơn
8 Quầy thuốc Tân Dược 37 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 0985939615
9 QT Tân Dược Yên lã, Tân Hồng, Từ Sơn, BN 0983112336
10 Đại lý bán thuốc - Người đại diện: Vũ Thị Thanh Lan Thôn Hạ - Xã Đình Bảng -Thị Xã Từ Sơn - Thành Phố Bắc Ninh 0942307123
11 NT số 1 Đồng Kỵ Đồng Kỵ, Từ Sơn , BN 0982751117
12 QT Trạm Y tế P. Đình Bảng Đình Bảng, Từ Sơn 0985267169
13 NT Hồng Tĩnh Đồng Kỵ, Từ Sơn, BN 0903253437
14 NT 02 Trần phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 02413832383