Điểm bán tại Thị Xã Bạc Liêu
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Tấn Tài 310 Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu 0916.808717
2 NT Song Nghi 1 133 Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu 0949.279494
3 NT Dưỡng Ngươn Đường 140 Hoàng Văn Thụ, Phường 3, TP. Bạc Liêu 0781.3822079
4 NT Khai Minh 23 Hà Huy Tập, Phường 3, TP. Bạc Liêu 0781.3822435
5 NT Mai Yến 74 Hòa Bình, Phường 3, TP. Bạc Liêu 0913.990118