Điểm bán tại Quận 10
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Khang Phúc Số 571B Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, HCM
2 NT Phương Ngân Số 497 CMT8, Phường 13, Quận 10, HCM
3 NT Số 3 Số 583 Cách Mạng Tháng 8, P 15, Quận 10, TP HCM