Điểm bán tại Quận 11
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, P 15, Quận 11, TP HCM 0944162569
2 NT Nhơn Chúng Đường 26 Ông ích Khiêm, P 14, Quận 11, TP HCM 01225968899
3 Nhà Thuốc số 1 14 Ông Ích Khiêm, P 14, Quận 11, TP HCM 0838650988