Điểm bán tại Quận 12
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Hồng Nhung Số 887 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, HCM
2 NT Ngọc Khánh 219 Phan Văn Hớn, Quận 12, HCM 0904422505