Điểm bán tại Quận 3
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT 37 400 CMT8, P. 11 Quận 3 0909567116
2 NT Hồng Ngọc 390 Lê Văn Sỹ, P. 14 Quận 3 0919566388
3 NT Long Châu 4 409 Hai Bà Trưng, P. 8 Quận 3 0903819729
4 NT Long Châu 3 379 Hai Bà Trưng, P. 8 Quận 3 0919335226
5 NT Long Châu 2 399 Hai Bà Trưng, P. 8 Quận 3 0903819729
6 NT Long Châu 1 375 Hai Bà Trưng, P. 8 Quận 3 0903819729