Điểm bán tại Quận 4
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Thanh Tuyền 253 Tôn Đản, P. 15, Quận 4, TP HCM
2 NT Hữu Nghị 309 Hoàng Diệu, P 4, Quận 4, TP HCM 038268050