Điểm bán tại Quận 5
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Nhung Thành Số 87 Nguyễn Văn Đừng, P 7, Q 5,TP. HCM
2 NT Đại Khánh 110A Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5,TP HCM
3 NT Hùng Vương Số 136 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, HCM
4 NT Trung Tâm Số 77 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, HCM
5 Công ty TNHH TM SX XD Đại Lộc Số 73B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, HCM
6 NT Thành Thái 441 An Dương Vương, P3, Q5, HCM 0838391024