Điểm bán tại Quận 6
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Thái Minh 77A Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, HCM
2 NT Thiện Tâm A4 Bà Hom, Phường 15, Quận 6, TP HCM 0938904804
3 Nhà Thuốc Diệu Thảo Số 64 Đường 26, Phường 10, Quận 6, HCM
4 Nhà Thuốc Á Châu Số 67 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6,TP HCM