Điểm bán tại Quận 9
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Phương Linh Số 12 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM
2 NT Mỹ Linh Số 56 Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, HCM
3 NT Minh Phước Nguyệt Minh Số 133 Đường Số 5, Phường Phước Bình, Quận 9, HCM 0838978167