Điểm bán tại Quận Bình Thạnh
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Minh Châu Số 186 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, HCM
2 NT Nam Sanh Đường Số 320 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM
3 NT Bảo An Đường 302 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, HCM 0838410297