Điểm bán tại Quận Tân Phú
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Hoàng Đức 190 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú 0838648043
2 NT Thanh Loan 86 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú 0906951822
3 NT 252 354 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 0838104560
4 NT Minh Quân 108 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú 0862678272
5 NT Thế Huy 80 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú 0936936357
6 NT Hoa Sơn 77 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú 0913655007
7 NT Thuận Hòa 303A Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú 0974747125