Điểm bán tại Quận Thủ Đức
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Giang Sơn 2 87 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức 0906961144