Điểm bán tại Huyện Ba Vì
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Thu Hương Xóm 5 cụm 12 thôn La Thiện, xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì 0973439929
2 NT Thanh Vân Phố Nải, Huyện Ba Vì 0964061507
3 QT Liên Phúc Thị trấn Tây Đẳng , Huyện Ba Vì
4 NT Dũng Tạo Thị trấn Tây Đẳng , Huyện Ba Vì 0433863549