Điểm bán tại Huyện Đông Anh
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy Thuốc Thủy Bích Tổ 13 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
2 QT Thủy Bích Tổ 13 TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh
3 QT Hoàng Long Chợ Dục Nội Việt Hùng, Huyện Đông Anh 0989289067
4 QT Yến Bảy chợ Kim, xã Xuân Nội, Huyện Đông Anh 0915458208
5 NT Thu Hằng Tổ 29 Đông Anh, Huyện Đông Anh 01669250660
6 QT Phương Oanh Số 34 tổ 55, TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh
7 NT Tư Nhân Khu II đường Lò Vôi Cổ Điển, Huyện Đông Anh
8 NT Phương Oanh Thương Phúc, Huyện Đông Anh
9 NT TN 68 Chợ Cổ Điển Hải Bối, Huyện Đông Anh
10 NT Bác Lanh Số 27 tổ 6 TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh
11 NT Hồng Liên Tổ 13 TT. Đông Anh, , Huyện Đông Anh
12 QT Thúy Mạnh Chợ Kim Nỗ(gần trạm Y tế), Huyện Đông Anh
13 NT Phong Vân Chợ Kim Nỗ , Huyện Đông Anh
14 NT Thanh Vân Số 87 Cầu Lớn, Nam Hồng, Huyện Đông Anh 0987264262
15 QT Phúc Hải Số 81 Cao Lỗ, Huyện Đông Anh
16 NT Bình Nguyên 1 Đội 7 thôn Bầu , Kim Chung, Huyện Đông Anh
17 QT Việt Tùng Đội 7 thôn Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh
18 NT Bình Nguyên 2 Thôn Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh
19 NT Vitaglobal Đội 6 thôn Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh 01234716468
20 NT Việt Thắng Số 2 Đội 7 thôn Bầu, Kim Chung, Huyện Đông Anh