Điểm bán tại Huyện Gia Lâm
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Anh Hải 0 Thuận Quang, Dương Xá, Huyện Gia Lâm 0987500589
2 NT Ngọc Châm thôn Chương Dương, Kiêu kị, Huyện Gia Lâm 0438766718
3 QT Bình Thủy Số 111 Chợ Bún, Đa Tốn, Huyện Gia Lâm 0988595179
4 QT Ngọc Linh Văn Đức Trung Quan, Huyện Gia Lâm
5 QT Thảo Phương Số 115 chợ Bún, Đa Tốn, Huyện Gia Lâm
6 QT Hương Xóm 3 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm 0436962938-0986333646
7 QT Mai Hương Xóm 1 Giang Cao, Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
8 NT Biệt Dược Kios Ga, Huyện Gia Lâm
9 QT Thảo Hiếu Xóm 8 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
10 QT Tâm Phúc Yên thường(gần chợ Yên Thường), Huyện Gia Lâm
11 NT Đình Cường Chợ Yên thường, xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm 0988566340
12 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Phú Thị (Phố Chợ Sủi), Phú Thụy, Huyện Gia Lâm 0938545755
13 QT Lan Tranh Chợ Sủi đường (Số 265 ngô xuân quảng) Ỷ Lan, Phú Thị, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm 912793797
14 QT Chợ Sủi Chợ Sủi đường Ỷ Lan Phú Thị, Phú Thụy, Huyện Gia Lâm 0438276709
15 NT Hoà Tiệp Chợ Vàng, Cổ Bi, Huyện Gia Lâm 0439935309
16 QT Tâm Đức Tầng 1 tháp D, KĐT Ecopark, Bát Tràng, Huyện Gia Lâm 0978606227
17 NT Thắng Thuỷ Xóm 1 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
18 QT Minh Xóm 4 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm 0436963368
19 NT Việt Anh Xóm 7 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
20 NT Minh Quang Số 104 Ngô Xuân Quảng, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm 0985129965