Điểm bán tại Huyện Hoài Đức
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Đông Hiền Ngã 4 Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức 0936118447
2 QT Phương Linh Lũng Kênh Đức Giang, Huyện Hoài Đức 00946444102
3 QT Hoàng Tâm Khu 5 Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức 0977915688
4 NT Tuấn Dung Tập thể Trung Tâm 75 Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức 0912907665
5 QT Phúc Khánh Xóm 2 Lạc Viên, Hoài Đức 0987786235
6 QT Tư Nhân Chợ Chiều, Xuân Đồng, Huyện Hoài Đức
7 QT GTP 68 (QT Hoàn) Làng An Trai Ngã Tư Canh, Huyện Hoài Đức 0966654633
8 Quầy thuốc TN Làng An Trai, Ngã Tư Canh, Huyện Hoài Đức 0979551979
9 NT Số 1 Ngã Tư Canh, Huyện Hoài Đức
10 QT Chiến Ngọc Ngã Tư Canh, Huyện Hoài Đức 0984887610
11 QT 68 Ngã Tư Canh, Huyện Hoài Đức
12 QT Thanh Tâm đường Lai Xá, Huyện Hoài Đức 01287026256
13 NT Hương Thảo Khu 5, TT. Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức 0982316566