Điểm bán tại Huyện Mê Linh
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Lê Thị Mai Đội 8 thôn 2 Thạch Đà, Huyện Mê Linh 0982.864.160
2 QT Tư Nhân Chợ Yên Tiên Phong, 0, Huyện Mê Linh 0987576092
3 QT Thanh Phương Khu II Nội Đồng, 0, Huyện Mê Linh
4 QT Trần Thị Thương Trung Hậu Tân Phong, 0, Huyện Mê Linh 0983092380
5 QT Thu Hà Tổ 2 thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh 01693172289
6 QT Hà Ngọc Đội 8 thôn 2 Thạch Đà, Huyện Mê Linh
7 QT Tư Nhân Phùng Đình Thanh Thôn 2 tổ 8 Chợ Thạch Đà, Huyện Mê Linh 0986737805
8 NT Đoàn Hương Khu II Nội Đồng, Huyện Mê Linh
9 NT Bắc Thúy Chợ Hoa, Huyện Mê Linh
10 NT Thúy Lan Hạ Nôi, Huyện Mê Linh
11 NT Liên Quý Tổ 7 thôn 4 làng Gia Chung, TT. Quang Minh, Huyện Mê Linh
12 QT Ân Đức Khu 4 Đại Đồng, Đại Thịnh, Huyện Mê Linh
13 QT Thu Nga Tổ 8 TT. Quang Minh, Huyện Mê Linh
14 NT Hà Liên Mê Linh, Huyện Mê Linh 0936414282