Điểm bán tại Huyện Phú Xuyên
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Tư Nhân Số 3 Tiểu khu Thao Chính TT. Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 0976618539-0433854893
2 NT Hưng Thắm Cầu Đà thôn Mai Sao, Huyện Phú Xuyên 0943956888
3 NT Tân Dược Đội 9 xóm Đông Thôn Hòa Mỹ, Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên 01678313568
4 QT GDP Số 2 Phố Guột Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên
5 NT Quang Khải Chợ Đồng Vàng Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên 01699345556
6 NT Tuấn Oanh Chợ Đỗ Xã, Huyện Phú Xuyên 0906599396
7 NT Tân Dược số 6 thôn Cầu Tre, xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên