Điểm bán tại Huyện Phúc Thọ
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Minh Anh Chợ Hát Môn, Huyện Phúc Thọ
2 QT Việt Hằng Cụm 6 Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ ,0918452319
3 NT Lộc Bình - DS Khuất Văn Bình Đường Lạc Trị, Huyện Phúc Thọ 0943611979
4 QT Thu Trang Cụm 4, Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ
5 QT Dược Sỹ Đặng Thị Hoài Cụm 4, Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ 0977416015