Điểm bán tại Huyện Quốc Oai
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Đức Trung Phố Đồng Hưởng, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai 0989019877
2 QT Đức Vinh Số 56 TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai 0977558289
3 NT Tú Nga Đội 7 Quảng Yên, Yên Sơn, Huyện Quốc Oai 0966721404
4 QT Oanh Phong Thôn Do Tuyến Nghĩa, Huyện Quốc Oai 09797535833
5 NT Liễu Dung thị trân Quốc Oai (cuối thị trấn Quốc Oai), Huyện Quốc Oai 09788601340
6 NT Phùng Minh Huyền Cổng bệnh viện thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, 0978264699
7 NT Bảo Khuê Thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, Quốc Oai